ازدواج با اتباع خارجی ( ۱۸۰ تا ۱۸۸ )

عدم اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه بانوان ایرانی و مردان خارجی موقع ثبت واقعه ازدواج آنها

بند ۱۸۰- مقتضی است به کلیه دفاتر ازدواج تابعه ابلاغ نمائید تا اطلاع بعدی از اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج مینمایند صرفنظر و پس از انجام تشریفات مربوطه به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسائی اینگونه متقاضیان اقدام لازم معمول و فقط نسبت به ارسال خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی آنان بضمیمه پروانه ازدواج به شهربانی کشور (اداره اقامت بیگانگان) در مرکز و به شهربانیهای محل در شهرستانها اقدام مقتضی بعمل آورند، بدیهی است مود مذکور شامل حال بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج مینمایند به استناد بند ۶ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی کتاب تابعیت به تابعیت دولت ایران مفتخر میشوند نبوده و روش کنونی مبنی بر اخذ و ارسال مدارک شناسائی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج کماکان بقوت خود باقیست.

بخشنامه شماره ۱۳۹۲۱/۲-۲۲/۱۱/۵۴ اصلاح شده.

پروانه اقامت

بند ۱۸۱- در مواردیکه یک از زوجین تبعه بیگانه است، بایستی علاوه بر گذرنامه پروانه اقامت معتبر از شهربانی در دست داشته باشد و مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه این قبلی اشخاص زده میشود نمیتواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.

تشریفات بعد از ثبت ازدواج زنان خارجی با ایرانیان

بند ۱۸۲- پس از ثبت ازدواج نسوان خارجی با اتباع ایرانی گذرنامه خارجی و جواز اقامت نسوان خارجی را که بعقد ازدواج اتباع ایران در آمده اند اخذ و بضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

۱- تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره و تاریخ و محل صدور عقدنامه.

۲- اسم و نام خانوادگی زوجه قبل از ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت او.

۳- تابعیت زوجه قبل از ازدواج.

۴- اسم و نام خانوادگی و اسم پدر زوجه و تاریخ و شماره و محل صدور شناسنامه او.

۵- محل سکونت زوجین.

بوسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانیهای مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند. (بند ۴۱۴ مجموعه بخشنامه های تا اخر سال ۴۹)

اسناد تنظیم شده در خارج لزوم رؤیت جواز اقامت

بند ۱۸۳- هرگاه یکی از زوجین بیگانه باشد پیش از دیدن جواز اقامت نباید عقد واقع شود. کسیکه جواز اقامت ندارد به اداره ثبت اطلاع دهید تا وسیله شهربانی برای رسیدگی بعلت نداشتن جواز اقدام شود.

مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه زده میشود نمیتواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد. (بند ۴۰۶ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

تشریفات ثبت ازدواج مرد غیرایرانی با زن ایرانی

بند ۱۸۴- با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و آئینامه زناشوئی بانوان ایرانی با اتاع بیگانه و مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج یا بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج ننمائید. و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمائید. (بند ۴۱۱ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

تشریفات بعد از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجه

بند ۱۸۵- در مورد ازدواج زنان ایرانی با بیگانگان پس از رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج باید اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

۱- اسم و نام خانوادگی

۲- تابعیت زوج.

۳- نمره گذرنامه زوج و محل صدور آن.

۴- نمره جواز اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن (اظهارنامه اتباع خارجه در صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است).

۵- نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده ۱۷ قانون بعمل آمده.

۶- جایگاه زوج و زوجه.

۷- نمره ورقه هویت زوج و محل صدور آن.

بوسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام و مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع دهد. (بند ۴۱۵ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

مقررات ثبت ازدواج کارکنان وزارت امور خارجه و نیروهای مسلح با بانوان خارجی

بند ۱۸۶- سردفتران ازدواج بایستی از ثبت واقعه ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه خودداری و نسبت به ثبت واقعه ازدواج افسران و کارمندان نیروهای مسلح کسب مجموز نمایند. (بند ۴۱۲ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

ثبت ازدواج اتباع ایتالیا

بند ۱۸۷- در صورت ثبت ازدواج اتباع ایتالیا با اتباع دولت ایران یک برگ رونوشت از سند ازدواج با سایر مدارک به اداره اقامت بیگانگان در شهربانی کل کشور ارسال دارند. (بند ۴۱۶ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

احراز مجرد بودن زن خارجی

بند ۱۸۸- در مورد ازدواج زنان غیر ایرانی با ایرانی باید مجرد بودن زن احراز شود. (بند ۴۰۷ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

منبع:سازمان ثبت و املاک کشور

درباره دفتر ازدواج

ثبت عقد دائم و عقد موقت مشاوره خانواده و ازدواج مشاوره حقوقی خانواده

Check Also

ارکان عقد ازدواج

ارکان عقد ازدواج ارکان عقد ازدواج سه چیز است: صیغه عقد ازدواج تنها با ایجاب و قبول لفظی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *