عوامل تقویت کننده میل جنسی از نگاه روایات

همان‌گونه که غریزۀ جنسى، یکی از عوامل اساسى در پیدایش خانواده و زندگى مشترک است، همین غریزه در استمرار و استحکام خانواده نیز نقش مهمى دارد. اسلام به مسئله ارضای جنسیِ زوجین، بسیار عنایت دارد و اولیای دین، به ظریف‌ترین مسائل در کسب لذت، همراه با حفظ کرامت انسانی اشاره کرده‌اند.

عوامل تقویت‌کننده میل جنسی

۱. شانه‌زدن موها
از پیامبر خاتم(ص) روایت شده است:
کثرهُ تسریحِ الرّأسِ تذهبُ بِالوباءِ و تجلِبُ الرِّزق و تزیدُ فِی الجِماع[۱]‌؛ فراوان شانه زدن موها، وبا را از میان مى‌برد، روزى مى‌آورد و بر قدرت انسان براى نزدیکى مى‌افزاید.

۲. خوردن پیاز خام

امام صادق(ع) فرمودند:
پیاز، دهان را (در درازمدت) خوش‌بو مى‌کند، پشت را قوى مى‌سازد (قدرت جنسی را افزایش می‌دهد) و پوست را نرمى مى‌دهد.[۲]

۳. خوردن گوشت با تخم‌مرغ

پیامبر خدا(ص) می‌فرمایند:
اللَّحمُ بِالبَیضِ یَزیدُ فِی الباءَه[۳]؛ گوشت با تخم‌مرغ، بر توان جنسى‌ مى‌افزاید.

۴. خوردن انار شیرین

در کتاب کافى به نقل از خراسانى‌ (ظاهراً امام رضا(ع)) آمده:
خوردن انار شیرین، منىِ مرد را افزایش مى‌دهد و فرزند را زیبا مى‌گرداند.[۴]

۵. خوردن خربزه

امام صادق(ع) در این‌ باره فرمودند:
خربزه بخورید که در آن، ده خاصیت جمع شده است: چربىِ زمین است که درد و آفتى در آن نیست، خوراک است، نوشیدنى است، میوه است، سبزى است، گیاه است، خورشت است، نیروى جنسى‌ را مى‌افزاید، مثانه را شست‌وشو مى‌دهد و ادرار را زیاد مى‌کند.[۵]

۶. خوردن حلیم (به‌ویژه با گوشت بوقلمون یا گوشت بره جوان)

از امام صادق(ع) روایت شده است:
یکى از پیامبران، از ضعف و کمىِ توان آمیزش به درگاه خداوند اظهار ناراحتى کرد. خداوند، او را به خوردن حلیم فرمان داد.[۶]

۷. خوردن شیر گوسفند سالم (به‌ویژه همراه با گردو یا خرما و یا عسل)

در این‌ باره از امام کاظم(ع) نقل شده است:
هر کس آبِ کمرش بر وى دیگرگون شود، شیر تازه‌[۷] با عسل برایش سودمند است.[۸]

۸. استعمال عطر

پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند:
إنّ الرِیحَ الطَّیِّبَهَ تَشُدُّ القَلبَ و تَزِیدُ فی الجِماع‌[۹]؛ بوىِ خوش، قلب را تقویت مى‌کند و بر نیروى جنسى‌ مى‌افزاید.
از امام صادق(ع) نیز روایت شده:
بوى خوش، عقل را استوار مى‌کند و بر توان جنسى‌ مى‌افزاید.[۱۰]

۹. پوشیدن کفش زرد

حنان‌بن‌سَدیر می‌گوید:
در حالى که کفش سیاه پوشیده بودم، بر امام صادق(ع) وارد شدم. فرمود: «اى حنان! تو را به رنگ سیاه چه کار؟! آیا نمى‌دانى که در آن، سه ویژگى است: دیده را ضعیف مى‌کند، آلت را سست مى‌سازد و پیرى مى‌آورد، و افزون بر این، جامه جبّاران است؟!» گفتم: پس چه بپوشم؟ فرمود: «بر تو باد (کفش) زرد، چرا‌که در آن، سه ویژگى است: دیده را جلا مى‌دهد، آلت را استحکام مى‌بخشد و اندوه را از انسان دور مى‌کند، و افزون بر این، از جامه‌هاى پیامبران است.»[۱۱]

۱۰. خضاب کردن (حنا بستن)

از پیامبر خدا(ص) روایت شده:
بر شما باد مِهتر (بهترین) همه خضاب‌ها، حنا، که پوست را پاکیزه مى‌کند و بر توان هم‌بسترى مى‌افزاید.[۱۲] ایشان هم‌چنین فرمودند:
بر شما باد حنا، چرا‌که [دیده‌هاى‌] سرتان را روشن مى‌سازد، دل‌هایتان را پاک مى‌کند و بر توان جنسى مى‌افزاید.[۱۳]

۱۱. خوردن نخود آب‌پز و یا مالیدن روغن نخود به بدن

علامه مجلسى(ره) در این باره آورده است:
صاحب بحر‌الجواهر گفته: «نخود، داراى انواعِ: سفید، سرخ و سیاه است.» بقراط گفته: «در طبع نخست، گرم و مرطوب است»؛ اما اسحاق مى‌گوید: «اگر آن را آرد کنند و با گلابِ گرم بیامیزند و پمادى از آن بر کمر بمالند، براى کمردردْ سودمند است. پیشاب و خونِ قاعدگى را به جریان مى‌اندازد، با سینه و ریه سازگار است، نیروى جنسى‌ را برمى‌انگیزد و شکم را نرم مى‌کند.
بدان که توان آمیزش جنسى‌ به سه چیز، نیازمند است و این هر سه، در نخود، یکجا گرد آمده است: نخست، خوراکى که در آن، حرارتى افزون بر حرارت طبیعى بدن وجود داشته باشد و بتواند نیروى انسان را براى آمیزش برانگیزد؛ دوم، غذایى که از چنان تغذیه‌کنندگى و رطوبتى برخوردار باشد که بتواند به بدن رطوبت دهد و منى را افزون سازد؛ و سوم، غذایى که در آن از بادها و نفخ باشد که بتواند تهى‌گاه‌ها و اندام‌هاى آلت را پُر کند. این‌ها همه در نخود وجود دارند.»[۱۴]

۱۲. خوردن تخم‌مرغ با گوشت

رسول اکرم(ص) فرمودند: «گوشت با تخم‌مرغ، بر توان جنسى مى‌افزاید.»[۱۵] امام صادق(ع) نیز در این ‌باره فرمودند:
یکى از پیامبران، از کمىِ فرزندان به درگاه خداوند شکایت بُرد. خداوند فرمود: «گوشت با تخم‌مرغ بخور!»[۱۶]

۱۳. انجیر خشک و تازه و شربت انجیر

انجیر، بر قدرت جماع می‌افزاید. در ضرب‌المثل‌های فارسی داریم که: «بخور انجیر و پاره کن زنجیر!»
از پیامبر خدا(ص) نیز در این‌ باره روایتی نقل شده است:
انجیرِ تازه و خشک بخورید، چرا‌که بر قدرت هم‌بسترى مى‌افزاید، بواسیر را ریشه‌کن مى‌کند و براى درمانِ نقرِس و سردى مزاج، سودمند است.[۱۷]

۱۴. تخم‌مرغ (به‌ویژه همراه با پیاز و روغن زیتون)

امام کاظم(ع) فرمودند:
هر کس تخم‌مرغ، پیاز و روغن زیتون بخورد، بر توان آمیزش او افزوده مى‌شود و هر کس گوشت را با تخم‌مرغ بخورد، استخوان فرزندش درشت خواهد شد.[۱۸] یکى از یاران امام صادق(ع) می‌گوید: به امام(ع) گفتم: فدایت شوم! من کنیز مى‌خرم. دوست دارم چیزى به من تعلیم فرمایى که بر [آمیزش با] آن‌ها توانایى یابم. فرمود:
پیاز را ریز کرده، در روغن سرخ کن. تخم‌مرغى هم در سینى‌اى بشکن و قدرى نمک بر آن بپاش. آن‌گاه، این تخم‌مرغ را روى پیاز و روغن زیتون بریز و اندکى بجوشان و سپس از آن بخور. راوى گوید: این کار را انجام دادم و از آن پس، هر گاه قصد آمیزش با آن کنیزان مى‌کردم، بر آن توانایى داشتم.[۱۹]

۱۵. تره

از پیامبر گرامی اسلام (ص) روایت شده: «تره‌ در میان سبزى‌ها، همانند نان در میان خوراکى‌هاست.»[۲۰] علامه مجلسى(ره) مى‌گوید:
در قانون آمده است: «تره، داراى نوع: شامى، نبطى و نوعى دیگر است که آن را تره دشتى مى‌گویند. این تره، میانِ تره معمولى و سیر است و به دارو، شباهت بیشترى دارد تا به غذا. نبطىِ آن هم بیش از شامى در معالجات به کار مى‌آید…» تا جایى که مى‌گوید: «به صورت آب‌پز، خواه خوردنى و خواه به عنوان پماد، سودمند است؛ نیروى جنسى‌ را تحریک مى‌کند و تخم آب‌پزِ آن همراه با دانۀ آس، براى اسهال و خون‌ریزى مَقعدى به کار مى‌رود.»[۲۱]

۱۶. خوردن عسل‌

امام رضا(ع)‌ دربارۀ آمیزش و آداب آن می‌فرمایند:
پس، غسل کن و همان دم، قدرى مومیایى با شربت عسل یا با عسلى که کف آن را برداشته باشند، بخور! زیرا این کار، همانند آن آبى را که از تو بیرون رفته است، به تو بازمى‌گرداند.[۲۲]

۱۷. نوره کشیدن (داروی نظافت)

از امام کاظم(ع) نقل شده است:
نوره، آب کمر را افزون مى‌سازد، بدن را تقویت مى‌کند، بر پیهِ کلیه‌ها مى‌افزاید و بدن را چاق مى‌کند.[۲۳]

۱۸. کاسنی

امام صادق(ع) می‌فرماید:
بر تو باد کاسنى، چرا‌که منى را افزایش داده و فرزند را نیکو مى‌گرداند. گرم و ملیّن است و بر مردانگىِ فرزند مى‌افزاید.[۲۴]

۱۹. زیتون

امام صادق(ع) می‌فرمایند:
الزّیتونُ یزیدُ فِی الماء[۲۵]؛ زیتون، آب (قدرت جنسى‌) را افزایش‌ مى‌دهد.

۲۰. شنبلیله

پیامبر خدا(ص) فرمودند:
به شنبلیله درمان بجویید! اگر امت من مى‌دانستند که شنبلیله برایشان چه سودهایى دارد، با آن درمان مى‌کردند، هر چند هم‌سنگ آن، طلا مى‌دادند![۲۶] شنبلیله، گیاهى است داراى دانه‌هاى زرد. براى درمان، از آن استفاده مى‌گردد و کاشته و خورده مى‌شود. براى درد سینه، سرفه، نفس‌تنگى، بلغم، بواسیر و دردِ پشت، کبد و مثانه، و براى تقویت توان جنسى‌، سودمند است.[۲۷]

۲۱. بادمجان

امام صادق(ع) فرمود:
در هنگام (فصل) خرماچینى، فراوان بادمجان بخورید، چرا‌که شفاى هر درد است، بر روشنىِ چهره مى‌افزاید، رگ‌ها را نرم مى‌کند و آب کمر (نیروى جنسى‌) را افزون مى‌سازد.[۲۸]

۲۲. سرمه زدن

از امام صادق(ع) روایت شده است:
سرمه (زدن)، توان هم‌بسترى را افزون مى‌سازد.[۲۹] هم‌چنین امام رضا(ع) فرمودند:
بر تو باد سرمۀ سیاه، چرا‌که دیده را جلا مى‌دهد، مژگان را مى‌رویاند، دهان را خوش‌بو مى‌سازد و بر توان جنسى‌ مى‌افزاید.[۳۰]

۲۳. خوردن زردک

امام صادق(ع) درباره این ماده غذایی می‌فرماید:
زردک، مایۀ ایمنى از قولنج و بواسیر است و به جماع، کمک مى‌کند.[۳۱] ایشان در جای دیگر فرمودند:
خوردن زردک، کلیه‌ها را گرم مى‌کند و آلت را برمى‌خیزاند.[۳۲]

 

۲۴. نسخۀ طبی برای افزایش قوۀ جنسی

براى تقویت جماع باید:
* تخم شِوید و بادیان رومى را به یک اندازه مخلوط کنید و بخورید.
* هر روز تخم شلغم سفید را بکوبید و با عسل مخلوط کنید و بخورید.
* هر روز تخم کرفس را با نخود و شکر مخلوط کرده، بکوبید و بخورید.
* کِرم‌هاى باغچه را خشک کنید و چهار مثقال از آن را با چهار مثقال فلفلِ نرم، در صد گرم عسل مخلوط کرده و بر کمر بچسبانید، و تا سه شبانه‌روز روى کمر بماند.
* هر روز زیره را با فلفل سیاه و عسل مخلوط کرده و بخورید.
* خرما را شکافته و در شیر بجوشانید و بخورید.
* هر روز ۵/۳ مثقال آب تره‌ى تازه را بگیرید و بخورید و ترۀ پخته را هم بر آلت ضماد کنید.
* آهنِ سرخ‌شده را در آب اندازید و آبش را بخورید.
* گنجشک را پس از کشتن، تا گرم است پر کنده، تمیز کنید و سپس بکوبید و با هویج بپزید و بخورید. روز به روز یک عدد بیشتر بخورید تا روز دوازدهم، که به دوازده عدد برسد.
* زعفران (پنج گرم)، ریشۀ کبر، صبر زرد، هیل قراب، جوز هندى، بسباسه، قرنفل، سنبل، زرنب اسارون (از هر کدام دَه گرم)، سعد کوفى و قرفه (از هر کدام بیست گرم)، و مصطکى و آملۀ مقشر (از هر کدام چهل گرم)، همه را مخلوط کرده، نرم بسایید؛ سپس با دو کیلو عسل مخلوط کنید و صبح، ظهر و شب، هر مرتبه یک قاشق شربت‌خورى از آن را میل کنید.
* میخک، هیل قراب، زنجبیل، دارچین، فلفل سفید و فلفل سیاه (از هر کدام پنج گرم)، عاقرقرها، تخم پیاز، تخم کلم، تخم کرفس، تخم کتان، انیسون و عود الصلیب (از هر کدام دَه گرم)، تخم شلغم و تخم شاهى (از هر کدام بیست گرم)، نبات (دویست گرم)، همه را نرم بسایید و بعد مغز پستۀ خام، مغز فندق خام، مغز بادام خام و مغز گردو (از هر کدام صد گرم) را جداگانه بکوبید؛ سپس مغزها را با داروهاى ساییده‌شده و دویست گرم پودر نارگیل و ۵/۱ کیلو عسل مخلوط کرده، صبح و ظهر و شب و هر مرتبه یک قاشق شربت‌خورى، میل کنید.
* خلال نارنج، هیل قرابى، جوز هندى، قرنفل، زنجبیل، خولنجان و قسط شیرین (از هر کدام دَه گرم)، مغز تخم زبان گنجشک، سعد کوفى، قرفه، تخم کتان، تخم شلغم، تخم ترب، تخم کلم، بهمن سرخ، بهمن سفید و تودرى سرخ و سفید (از هر کدام بیست گرم)، ثعلب (سی گرم)، تخم شاهى (پنجاه گرم)، همه را بسیار نرم بسایید و با مقدارى عسل یا نبات مخلوط کنید و صبح، ظهر و شب و هر مرتبه یک قاشق شربت‌خورى از آن را میل کنید.
* بوزیدان، خولنجان، تخم هلیون، انقوزه و دارچین (از هر کدام دَه گرم)، تخم کلم، تخم شنبلیله، مصطکى، تخم کرفس، میوۀ کاج، رازیانه، شقاقل، بهمن سرخ و بهمن سفید (از هر کدام بیست گرم)، همه را نرم بسایید؛ سپس مغز فندق خام، مغز بادام خام، مغز پستۀ خام و مغز گردو (از هر کدام صد گرم) را جداگانه بکوبید و بعد مغزها را با داروهاى ساییده‌شده و صد گرم پودر نارگیل و ۵/۱ کیلو عسل مخلوط کنید و صبح، ظهر و شب و هر مرتبه یک قاشق غذاخورى از آن را میل کنید.
* مرغ سیاه بزرگِ پیر را بکشید و اعضای داخلى آن را خالى کرده و بعد شکمش را از میخک، زیرۀ سیاه، هل و ریشۀ جوز به مقدار کافى آلو، مغز گردو، مغز پسته، مغز فندق، مغز بادام و یک استکان برنج، پر کرده، سپس دهانۀ دل را با سوزن و نخ دوخته و آن مرغ را طبخ کنید؛ آن‌قدر بجوشانید تا به قدر یک لیتر آن باقى بماند و گوشت و آب آن را در دو ـ سه نوبت میل کنید.
* یک گنجشک را پس از تمیز کردن، بکوبید و با هویج بپزید و بخورید. مدتى این کار را بدین طریق ادامه دهید: روز اول یک گنجشک و روزى یک عدد اضافه کنید تا به دوازده عدد برسد.
* گل مختوم، طباشیر هندى، درونج، زرنباد، زعفران، پوست هلیلۀ کابلى، ابریشم مقرض، صندل سفید، پوست بیرونى پسته، هیل قرابى، مروارید سفته، عود، کهربا، بسد (از هر کدام پنج گرم)، بهمن سرخ، بهمن سفید، گل گاوزبان، شاه‌تره، بادرنجبویه و کبابۀ چینى (از هر کدام دَه گرم) و قند یا شکر یا نبات (۲۵۰ گرم)، همه را بسیار نرم بسایید؛ سپس با آب طلا، آب نقره (طلا و نقره را در آب بجوشانید)، آب بِه، آب سیب درختى قرمز، آب انار شیرین و آب‌لیمو مخلوط کرده و پس از مخلوط آن، هر روز صبح، ظهر و شب و هر مرتبه یک قاشق شربت‌خورى میل کنید.
هم‌چنین ضمن مصرف دارو، بهتر است خوراکى‌هایى را که نیروى باء را تقویت مى‌کنند، استفاده کنید؛ مانند: پسته، فندق، بادام، گردو، زعفران، انجیر، لوبیا، سیر، نعناع، پیاز، مرزه، سیاه‌دانه، تخم تره‌فرنگى، فلفل فرنگى، خربزه، شیرۀ کوبیدۀ کنجد، ارده، مرباى زردک، آب هویج با عسل و تخم‌مرغ با پیاز.
تقویت باء اشخاص مرطوبى: اگر مزاج سرد و مرطوب دارید، براى تقویت باء، تخم مرزه را بپزید و با نان بخورید. هم‌چنین اگر زنجبیل با عسل مخلوط و خورده شود، مفید واقع خواهد شد.[۳۳] * دارچین، زنجبیل، میخک (قرنفل) و جوز بوّا را بکوبند تا پودر شود؛ ماهى خاویار را بپزند و از پودر حاصل روى آن بپاشند و بخورند. شایان ذکر است، تخم‌هاى داخل شکم ماهى خاویار نیز در تقویت قواى جنسى، اثر به‌سزایى دارد.
* خوردن گنجشک، به‌خصوص اگر با مغز سر آن خورده شود، قواى تناسلى را بسیار تقویت مى‌کند و به تجربه رسیده، افرادى که ضعف جنسى دارند، اگر مدتى به خوردن گنجشک ادامه دهند، ضعف جنسى آنان را کاملاً برطرف مى‌کند.
* اگر صبح‌ها مقدارى زعفران، پودر نارگیل و دو عدد زردۀ تخم‌مرغِ خام را با قدرى شیر گوسفند مخلوط کرده، بخورند و مدتى ادامه دهند، قواى تناسلى تقویت مى‌شود.
* گوشت کبوتر جوان، به‌خصوص اگر نوع وحشى آن باشد، تقویت‌کنندۀ خوبى براى قواى تناسلى است.
* گوشت مرغى که رنگ آن کاملاً سیاه باشد و در صحرا و در روى زمین به حال آزاد گردیده و از اغذیۀ گوناگون طبیعى استفاده کرده باشد، براى تقویت کامل بدن، از جمله قواى تناسلى بسیار مفید است.
* افرادى که ضعف بنیه و ضعف قواى تناسلى دارند، مى‌توانند مغز بادام شیرین، مغز پسته و فندق را پودر کرده و با پودر نارگیل درآمیخته و صبح‌ها با مقدارى شیر گوسفند یا شیر بز بخورند و این برنامه را ادامه دهند.
* از سبزیجات، شاهى یا تره تیزک، نعناع، ترخون، مرزه و تربچه در تقویت قواى جنسى مؤثرند.
* از مرباجات، مرباى شقاقل، مرباى بالنگ، مرباى بهارنارنج، مرباى پوست پسته و مربایى که با مغز گردو و عسل و دارچین درست مى‌شود، براى تقویت قواى جنسى مفیدند. در تهیۀ مربا بهتر است به جاى شکر چغندر، از شکر نى یا از عسل استفاده شود.
* افرادى که داراى مزاج گرم و تَرَند، حرارت بدن آنان زیاد است و به ضعف قواى تناسلى مبتلا شده‌اند، بهتر است از غذاها و داروهاى سرد و خشک استفاده کنند، و اگر مزاج گرم و خشک دارند، از غذاهاى سرد و تَر، مانند: ماست شیرین، شیر خنک و خرفه، کاهو یا تخم کاهو و تمبر هندى استفاده کنند.
تذکر:
آنچه ذکر شد، هم براى زنان و هم براى مردان است و منحصر به مردان نیست.[۳۴]

عوامل کاهش‌دهنده قوه شهوت

۱. کفش مشکی
حنان‌بن‌سَدیر می‌گوید:
در حالى که کفش سیاه پوشیده بودم، بر امام صادق(ع) وارد شدم. فرمود: «اى حنان! تو را به رنگ سیاه چه کار؟ آیا نمى‌دانى که در آن، سه ویژگى است: دیده را ضعیف مى‌کند، آلت را سست مى‌سازد و پیرى مى‌آورد، و افزون بر این، جامه جباران است؟»[۳۵]

۲. زیاد بودن مو‌های بدن

امام على(ع) می‌فرمایند:
ما کَثُرَ شَعرُ رَجُلٍ قَطُّ إلّا قَلَّت شَهوَتُهُ[۳۶]؛ موى هیچ مردى زیاد نمى‌شود، مگر آن که شهوتش کاهش مى‌یابد.

۳. روزه گرفتن

از پیامبر خدا(ص) روایت شده است:
هر کس توان همسر گرفتن دارد، همسر گیرد؛… هر کس هم توان ندارد، بر او باد روزه، چراکه داراى نوعى عقیم‌کنندگى است (شهوت را کم می‌کند).[۳۷]

۴. درمان­‌های پزشکی

پرشهوت بودن، از وفور خون و منى است و علامتش قوى بودن بدن، سرخىِ رنگ بدن و محتلم شدن در خواب است؛ این فرد هر چه زیادتر جماع مى‌کند، در خود احساس ضعف نمى‌کند.
علاج: خون‌گیرى کند و رگ بزند؛ غذا را کم کند؛ غذاهاى ترش بیشتر بخورد؛ آب عنّاب، عدس، غوره، انار ترش و سرکه بنوشد و داروهاى کم‌کنندۀ منى، مثل: بذرلبنج، شاه‌دانه و آرد بلوط، نیلوفر، صندل، سماق، گل انار، طباشى، گل سرخ و کافور مصرف کند.[۳۸]

کم کردن شهوت مردان‌

خوراکى‌هایى که شهوت مردان را کاهش مى‌دهند و باید بیشتر مصرف شوند، عبارتند از: آب انار، آب‌غوره، آب‌لیمو، آب نارنج، آب کاسنى تازه، عرق کاسنى، آش تمر هندى، آش سماق، هندوانه، کاهو، تخم کاهو، ترخون زیاد، غارا (قرقروت)، قهوه، سرکه با روغن، کافور، تمرکجرات، برگ تمر، ماست، گنه‌گنه و شیرخشت.
هم‌چنین باید از خوردن: موز، نارگیل، پسته و تخم‌مرغ پرهیز کنند، و براى نتیجۀ سریع‌تر مى‌توانند به مدت چهل روز، همه‌روزه یک مثقال تخم کاهو را به تنهایى یا همراه با یک مثقال ترخون خشک، یک مثقال تخم کاسنى، یک مثقال سماق و نیم مثقال تمرکجرات بجوشانند و آبِ آن را بنوشند؛ علاوه بر این، براى مدتى، هر روز یک عدد کپسول ۵۰۰ را از کافور قیصورى پر کرده و همراه با آب ببلعند.[۳۹]

کم کردن شهوت خانم‌ها

خانم‌ها براى کم کردن شهوت، باید شکوفه‌هاى درخت بادام را دم کرده و آب آن را بنوشند.[۴۰]

نمایش پی نوشت ها:

[۱]. کافی، ج۶، ص۴۸۹، ح۶؛ ثواب‌الأعمال، ص۴۰، ح۱؛ بحارالانوار، ج۷۶، ص۱۱۸، ح۷.
[۲]. کافی، ج۶، ص۳۷۴، ح۴؛ محاسن، ج۲، ص۳۳۰، ح۲۱۲۴؛ بحارالانوار، ج۶۶، ص۲۴۸، ح۶.
[۳]. دعائم‌الإسلام، ج۲، ص۱۴۵، ح۵۱۱ و بحارالانوار، ج۶۲، ص۲۷۳.
[۴]. کافی، ج۶، ص۳۵۵، ح۱۷ و بحارالانوار، ج۶۶، ص۱۶۳، ح۴۶.
[۵]. خصال، ص۴۴۳، ح‌۳۵؛ مکارم‌الأخلاق، ج۱، ص۴۰۰، ح۱۳۶۴؛ روضه‌الواعظین، ص۳۴۱ و بحارالانوار، ج۶۶، ص۱۹۶، ح۱۲.
[۶]. کافی، ج۶، ص۳۱۹، ح۲؛ محاسن، ج۲، ص۱۶۹، ح۱۴۶۸ و بحارالانوار، ج۶۶، ص۸۶، ح۱.
[۷]. علامه مجلسى(ره) مى‏گوید: در قاموس آمده است: «حلیب، یعنى شیر دوشیده‌شده، یا شیرى که هنوز مزه‏اش تغییر نیافته است.» هم‌چنین دیگرگون شدن آب کمر، کنایه از عدم انعقاد نطفۀ فرزند از آن است.
[۸]. مکارم‌الأخلاق، ج۱، ص۳۵۸، ح۱۱۶۴ و بحارالانوار، ج۶۶، ص۲۹۰، ح۲.
[۹]. کافی، ج۶، ص۵۱۰، ح۳.
[۱۰]. السرائر، ج۳، ص۱۴۱؛ دعائم‌الإسلام، ج۲، ص۱۶۶، ح۵۹۴ و بحارالانوار، ج۶۲، ص۲۷۵.
[۱۱]. کافی، ج۶، ص۴۶۵، ح۲؛ خصال، ص۹۹، ح۵۰ و ثواب‌الأعمال، ص۴۳، ح۱.
[۱۲]. کنزالعمال، ج۶، ص۶۶۸، ح۱۷۳۱۶؛ صحیفه الإمام الرضا(ع)، ص۲۷۷، ح۲۴ و مکارم‌الأخلاق، ج۱، ص۱۸۹، ح۵۵۹.
[۱۳]. تاریخ دمشق، ج۴۳، ص۵۶۶ و کنزالعمال، ج۱۰، ص۴۵، ح۲۸۲۸۲.
[۱۴]. بحارالانوار، ج۶۶، ص۲۶۴
[۱۵]. دعائم‌الإسلام، ج۲، ص۱۴۵، ح۵۱۱؛ السرائر، ج۳، ص۱۳۸ و بحارالانوار، ج۶۲، ص۲۷۳.
[۱۶]. کافی، ج۶، ص۳۲۵، ح۳؛ محاسن، ج۲، ص۲۷۶، ح۱۸۸۴ و ص۲۷۵، ح۱۸۸۳ و بحارالانوار، ج۶۶، ص۴۶، ح۱۰.
[۱۷]. مکارم‌الأخلاق، ج۱، ص۳۷۷، ح۱۲۵۴ و بحارالانوار، ج۶۶، ص۱۸۶، ح۶.
[۱۸]. مکارم‌الأخلاق، ج۱، ص۴۲۵ ح۱۴۵۱ و بحارالانوار، ج۱۰۴، ص۸۴، ح۴۱.
[۱۹]. مکارم‌الأخلاق، ج۱، ص۴۲۵، ح۱۴۵۲ و بحارالانوار، ج۱۰۴، ص۸۴، ح۴۲.
[۲۰]. الفردوس، ج۱، ص۱۲۷، ح۴۴۰.
[۲۱]. بحارالانوار، ج۶۲، ص۱۹۶، ح۲.
[۲۲]. همان، ص۳۲۷.
[۲۳]. مستطرفات السرائر، ص۵۷، ح۱۸ و بحارالانوار، ج۷۶، ص۹۱، ح۱۲.
[۲۴]. کافی، ج۶، ص۳۶۳، ح۶؛ محاسن، ج۲، ص۳۱۳، ح۲۰۴۷ و مکارم‌الأخلاق، ج۱، ص۳۸۵، ح۱۲۹۵.
[۲۵]. کافی، ج۶، ص۳۳۲، ح۷؛ محاسن، ج۲، ص۲۸۰، ح۱۹۰۵ و بحارالانوار، ج۶۶، ص۱۸۲، ح۱۵.
[۲۶]. الجعفریّات، ص۲۴۵ و بحارالانوار، ج۶۲، ص۲۳۳، ح۳.
[۲۷]. تاج‌العروس، ج۱، ص۴۳۹.
[۲۸]. مکارم‌الأخلاق، ج۱، ص۳۹۸، ح۱۳۵۵ و بحارالانوار، ج۶۶، ص۲۲۳، ح۷.
[۲۹]. کافی، ج۶، ص۴۹۴، ح۸؛ مکارم‌الأخلاق، ج۱، ص۱۰۹، ح۲۳۶؛ طبّ الأئمّه، ص۱۳۰ و بحارالانوار، ج۷۶، ص۹۵
[۳۰]. مکارم‌الأخلاق، ج۱، ص۱۰۹، ح۲۳۳ و بحارالانوار، ج۷۶، ص۹۵، ح۱۱.
[۳۱]. کافی، ج۶، ص۳۷۲، ح۲؛ مکارم‌الأخلاق، ج۱، ص۳۹۹، ح۱۳۵۸ و بحارالانوار، ج۶۶، ص۲۱۹، ح۳.
[۳۲]. کافی، ج۶، ص۳۷۲، ح۱
[۳۳]. دائره‌المعارف گیاه‌درمانى ایران، ص۶۴۰.
[۳۴].  طب سنتى خسروى، ص۱۳۷.
[۳۵]. کافی، ج۶، ص۴۶۵، ح۲؛ خصال، ص۹۹، ح۵۰ و ثواب‌الأعمال، ص۴۳، ح۱.
[۳۶]. من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۴۷۲، ح۴۶۴۹؛ مکارم‌الأخلاق، ج۱، ص۵۰۴، ح۱۷۴۴؛ عوالئ اللآلی، ج۳، ص۳۰۹، ح۱۲۸ و بحارالانوار، ج۱۰۴، ص۸۷، ح۵۲.
[۳۷]. مکارم‌الأخلاق، ج۱، ص۴۳۱، ح۱۴۶۷؛ روضه‌الواعظین، ص۴۰۹ و بحارالانوار، ج۱۰۳، ص۲۲۰.
[۳۸]. دائره‌المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏۱۲، ص۲۵۲.
[۳۹]. دائره‌المعارف گیاه‌درمانى ایران، ص۶۴۹.
[۴۰]. دائره‌المعارف گیاه‌درمانى ایران، ص۶۵۹.

کتابنامه:

ـ قرآن کریم.
ـ الإختصاص‏، محمد‌بن‌محمد مفید، تحقیق و تصحیح: علی‌اکبر غفارى و محمود محرمى‌زرندى، قم: المؤتمر العالمى لالفیه الشیخ المفید، اول، ۱۴۱۳ق.
ـ الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، محمد‌بن‌محمد مفید، تحقیق و تصحیح: مؤسسه آل‌البیت(ع)‏، قم: کنگره شیخ مفید، اول، ۱۴۱۳ق.
ـ أعلام الدین فی صفات المؤمنین‏، حسن‌بن‌محمد دیلمى، تحقیق و تصحیح: مؤسسه آل‌البیت(ع)‏، قم: اول، ۱۴۰۸ق.
ـ الأمالی (للطوسی)، محمد‌بن‌الحسن طوسى، قم: دارالثقافه، اول‏، ۱۴۱۴ق.
ـ الإمامه و التبصره من الحیره، على‌بن‌حسین‏‌بن‌‌بابویه، تحقیق و تصحیح: مدرسه امام مهدى(عج)، ‏قم: مدرسه الإمام المهدى(عج) ‏، ۱۴۰۴ق‏.
ـ بحارالأنوار الجامعه لدرر أخبار الائمه الاطهار، محمدباقربن‌محمد‌تقی المجلسی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏، دوم، ۱۴۰۳ق. ‏
ـ تحف‌العقول‏، حسن‌بن‌على‌‌بن‌شعبه حرانى،‏ تحقیق و تصحیح: علی‌اکبر غفارى، قم: جامعه مدرسین‏، دوم، ۱۴۰۴ق.
ـ تنبیه الخواطر و نزهه النواظر المعروف بمجموعه ورّام، ‏ ورام‌بن‌ا‌بی‌فراس، قم: مکتبۀ فقیه‏، اول، ۱۴۱۰ق‏.
ـ تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، محمد‌بن‌حسن طوسى، تحقیق و تصحیح: حسن الموسوى‌خرسان، تهران: دارالکتب الإسلامیه‏، چهارم، ۱۴۰۷ق.
ـ الخصال‏، محمد‌بن‌على‌بن‌بابویه، تحقیق و تصحیح: علی‌اکبر غفارى، قم: جامعه مدرسین، اول، ۱۳۶۲.
ـ دعائم الإسلام‏، نعمان‌بن‌محمد مغربى‌بن‌حیون، ‏تحقیق و تصحیح: آصف فیضى، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع)‏، دوم، ۱۳۸۵.
ـ الدعوات، قطب‌الدین سعید‌بن‌هبه‌الله‏‏ راوندى، قم: مدرسه امام مهدى(عج)، ۱۴۰۷ق‏.
ـ طبّ الرضا(ع)، نصیرالدین امیرصادقى، تهران‏: معراجى‏، ششم، ۱۳۸۱ش‏.
ـ طب سنتى خسروى: درمان بیماری‌هاى مختلف با گیاهان دارویى و مواد طبیعى، سیدمهدى خسروى، همدان: برکت کوثر، اول، ۱۳۸۸.
ـ عده الداعی و نجاح الساعی‏، احمد‌بن‌محمد‌بن‌فهد حلى، تحقیق و تصحیح: احمد موحدى‌قمى، قم: دارالکتب الإسلامی‏، اول، ۱۴۰۷ق. ‏
ـ علل الشرائع‏، محمد‌بن‌على‌بن‌بابویه، قم: کتاب‌فروشى داورى، اول، ۱۳۸۵.
ـ عوالئ اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه، محمدبن‌ز‌ین‌الدین‌بن‌أبی‌جمهور، تحقیق و تصحیح: مجتبى عراقى، قم: دارسیدالشهداء، اول، ۱۴۰۵ق.
ـ عیون أخبار الرضا(ع)‏، محمد‌بن‌على‌بن‌بابویه، تحقیق و تصحیح: مهدى لاجوردى، تهران: جهان، اول، ۱۳۷۸.
ـ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا(ع)‏، منسوب به على‌بن موسى‌الرضا(ع)‏، مشهد: مؤسسه آل‌البیت(ع)، ۱۴۰۶ق‏.
ـ الکافی، محمد‌بن‌یعقوب‌بن‌اسحاق‏ کلینى، تحقیق و تصحیح: على‌اکبر غفارى و محمد آخوندى، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چهارم، ۱۴۰۷ق.
ـ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏، حسین‌بن‌محمدتقى نورى، تحقیق و تصحیح: مؤسسه آل‌البیت(ع)‏، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع)‏، اول، ۱۴۰۸ق.
ـ مکارم الأخلاق، حسن‌بن‌فضل طبرسى، قم: شریف رضی، چهارم، ۱۴۱۲ق.
ـ من لایحضره الفقیه‏، محمد‌بن‌على‌بن‌بابویه، تحقیق و تصحیح: على‌اکبر غفارى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، دوم، ۱۴۱۳ق.
ـ منابع فقه شیعه (ترجمه جامع‌أحادیث‌الشیعه)، آقاحسین بروجردى، ترجمه: عده‌اى از فضلا، تهران: فرهنگ سبز، اول، ۱۳۸۶.
ـ مواعظ امامان(ع) (ترجمه جلد ۷۵ بحارالأنوار)، محمدباقر‌بن‌محمدتقى مجلسی، ترجمه: موسى خسروى، تهران،‏ اسلامیه‏، اول، ۱۳۶۴.
ـ المیزان فى تفسیر القرآن، سیدمحمدحسین طباطبائى، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، پنجم، ۱۴۱۷ق.
ـ نزهه الناظر و تنبیه‌الخاطر، حسین‌بن‌محمدبن‌حسن‌بن‌نصر حلوانى، تحقیق و تصحیح: مدرسه الإمام المهدی(عج)‏، قم: مدرسه الإمام المهدی(عج)‏، اول، ۱۴۰۸ق.
ـ النوادر، فضل‌الله‌بن‌على‏ راوندى‌کاشانى، تحقیق و تصحیح: احمد صادقى‌اردستانى، قم: دارالکتاب‏، ]بى‌تا[.
ـ نهج‌البلاغه (للصبحی صالح)، محمد‌بن‌حسین شریف الرضى، تحقیق و تصحیح: فیض‌الإسلام‏، قم: هجرت‏، اول، ۱۴۱۴ق.
ـ نهج‌الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول(ص))، ابوالقاسم پاینده، تهران: دنیاى دانش‏، چهارم، ۱۳۸۲.
ـ وسائل‌الشیعه، شیخ‌ محمد‌بن‌حسن حر عاملى، تحقیق و تصحیح: مؤسسه آل‌البیت(ع)‏، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع)‏، اول‏، ۱۴۰۹ق.

درباره دفتر ازدواج

ثبت عقد دائم و عقد موقت مشاوره خانواده و ازدواج مشاوره حقوقی خانواده

Check Also

راه برخورد با خیانت همسر (خانم ها بخوانند)

دغدغه همیشگی زنان این بوده است که نکند زنی دیگر پای در حریم و مرز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *