تبلیغات در سایت ازدواج ۸۹۸

نوع آگهی   تعرفه دو ماهه
آگهی ویژه گروه ظروف کرایه ۲۵۰ هزار تومان
  گروه تالار پذیرایی ۳۰۰ هزار تومان
  گروه تشریفات مجالس ۳۵۰ هزار تومان
  گروه گل فروشی ۲۵۰هزار تومان
  گروه تهیه غذا ۲۰۰ هزار تومان
  گروه موسیقی و آواز ۲۰۰ هزار تومان
  سایر گروه های خدماتی: مانند خواننده، سالن عقد، شیرینی، نیروی خدماتی و … ۱۰۰ هزار تومان
تبلیغات بنری          B  تبلیغات بنری در سایزpx) 300*125)   ۲۵۰ هزار تومان 
 B تبلیغات بنری موسسات تشریفات  ۱۲۵*۳۰۰(px) ۴۵۰ هزار تومان
 A تبلیغ بنری هدر در سایز ۵۰۰*۱۲۰ (px)  ۴۰۰ هزارتومان
 F تبلیغ بنری فوتر در سایز ۵۰۰*۱۲۰ (px) ۳۰۰ هزار تومان
 D تبلیغ بنری سرفصل تمامی نوشته ها در سایز ۵۰۰*۱۲۰ (px) ۴۰۰هزار تومان
 E تبلیغ بنری زیر تمامی نوشته ها در سایز ۵۰۰*۱۲۰ (px) ۳۰۰ هزار تومان
تبلیغات متنی ۱۲۰ هزار تومان