آخرین مطالب

تامین نیازهای جنسی همسران

نیاز جنسی انسان، امری است که در دین بدان رنگ مقدس داده شده است چرا که می تواند زمینه ساز فرزندآوری و تداوم نسل انسان باشد. تامین این نیاز در چارچوب ازدواج و توسط همسر، امری است که دین بدان سفارش کرده است. با ما همراه باشید تا در مورد …

ادامه مطلب »

انواع خیانت همسران

مسئله خیانت زناشویی از دیرباز مورد بحث اندیشمندان علوم انسانی به خصوص روان شناسان بوده اند. روان شناسان به دنبال کشف علل پیدایی آن بوده اند تا به گونه ای این نابهنجاری را درمان کنند. در این نوشتار به کوتاه به بررسی تعریف و انواع خیانت همسران پرداخته می شود. …

ادامه مطلب »

رابطه‌های سیاه؛ ازدواج‌های سفید(قسمت دوم)

خانواده به عنوان پایه تربیتی جامعه ایرانی در گذشته و اکنون توسط جریان‌های استعماری مورد هجمه‌های مختلفی قرار گرفته است. ازدواج سفید یکی از این هجمه هاست که تمام ابزارهای رسانه ای دشمن برای تحقق آن بسیج شده اند.     جستاری در چیستی، چرایی و چگونگی یک هجمه فرهنگی  …

ادامه مطلب »